Претрага докумената

Унесите назив жељеног документа или део назива.
Претражите базу.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Министарствo заштите животне средине Републике Србије

Агенција за заштиту животне средине

Ажурирање Екорегистра

COBISS - Виртуелна библиотека Србије

База података Републичког завода за статистику

РХМЗ - актуелни хидрометеоролошки подаци на подручју Србије

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Имаш право да знаш! - Водич за ученике средњих школа о праву на слободан приступ информацијама

О пројекту

Пројекат израде Екорегистра, националног метарегистра за информације о животној средини

У циљу спровођења Стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине – Архуска конвенција („Службени гласник РС”, број 103/11), Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије и Агенција за заштиту животне средине су уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) покренули пројекат израде Екорегистра, односно Националног метарегистра за информације о животној средини. Пројекат је спроведен током 2012 године. Екорегистар представља базу података у електронском облику и портал ка постојећим базама и документима са информацијама из области животне средине који су доступни на Интернету. Екорегистар садржи, између осталог, информације о животној средини у поседу надлежних министарстава и државних институција, општинских и градских управа за животну средину, заштићених природних добара и управљача, као и доступне податке о стању свих медијума животне средине (степену загађења ваздуха, воде и земљишта), отпаду, загађивачима, флори и фауни и др.
Основни циљ израде Екорегистра је да се јавности омогући лак, брз и једноставан приступ информацијама о животној средини, и унапреди општа доступност информација из ове области широкој јавности. По питању информација које нису доступне у електронском или другом облику, Екорегистар садржи информације о институцијама које су надлежне за њихово публиковање, даје приказ контакт података надлежних особа у датој институцији, као и опис процедуре за подношење захтева за приступ жељеној информацији или документу.

 

Tим за израду Екорегистра:

 • Иван Јарић
 • Марија Смедеревац-Лалић
 • Нада Ћосић
 • Ненад Јаковљевић (Web Factory), web девелопер

 

Oстали учесници пројекта:

 • Тина Јањатовић, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије
 • Дејан Лекић, Агенција за заштиту животне средине Републике Србије
 • Миленко Јовановић, Агенција за заштиту животне средине Републике Србије
 • Елизабета Радуловић, Агенција за заштиту животне средине Републике Србије
 • Оливера Зуровац-Кузман, Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) – Мисија за Србију

 

Значајан допринос спровођењу пројекта такође су дали и:

 • Љубинка Калуђеровић, Стална конференција градова и општина
 • Маја Радосављевић, Завод за заштиту природе Србије