Претрага докумената

Унесите назив жељеног документа или део назива.
Претражите базу.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Министарствo заштите животне средине Републике Србије

Агенција за заштиту животне средине

Ажурирање Екорегистра

COBISS - Виртуелна библиотека Србије

База података Републичког завода за статистику

РХМЗ - актуелни хидрометеоролошки подаци на подручју Србије

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Имаш право да знаш! - Водич за ученике средњих школа о праву на слободан приступ информацијама

Напредна претрага

На овој страници је дата могућност комплекснијег претраживања базе података, путем избора типа траженог документа (нпр. да ли је у питању закон, студија, итд.), области којом се дати документ бави (нпр. биодиверзитет, квалитет ваздуха, климатске промене, итд.), језика, надлежне институције, кључних речи и др. Надлежне институције су ради лакшег коришћења класификоване у пет основних категорија: 1) министарства, заводи, агенције, институти, музеји и друге државне институције; 2) градске и општинске институције; 3) заштићена природна добра; 4) привредни субјекти; 5) удружења грађана. Претрага се по жељи може вршити избором једног или више понуђених критеријума претраге, а као резултат претраге ће бити приказана листа свих докумената који испуњавају одабране критеријуме.