Pretraga dokumenata

Unesite naziv željenog dokumenta ili deo naziva.
Pretražite bazu.

Ekoregistar
Ekoregistar, odnosno Nacionalni metaregistar za informacije o životnoj sredini, predstavlja bazu podataka i portal ka postojećim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti životne sredine, uspostavljen sa ciljem da se javnosti omogući lak, brz i jednostavan pristup informacijama o životnoj sredini i unapredi opšta dostupnost informacija iz ove oblasti širokoj javnosti. Projekat izrade Ekoregistra je sproveden od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije i Agencije za zaštitu životne sredine, uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Ministarstvо zaštite životne sredine Republike Srbije

Agencija za zaštitu životne sredine

Ažuriranje Ekoregistra

COBISS - Virtuelna biblioteka Srbije

Baza podataka Republičkog zavoda za statistiku

RHMZ - aktuelni hidrometeorološki podaci na području Srbije

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Imaš pravo da znaš! - Vodič za učenike srednjih škola o pravu na slobodan pristup informacijama

Ekoregistar

Poštovani korisnici, Internet prezentacija koja se nalazi pred Vama osmišljena je kao elektronska baza podataka o dostupnim podacima i dokumentima iz oblasti životne sredine u posedu različitih institucija i organizacija. Putem razičitih interaktivnih sistema pretrage, korisnicima je omogućeno lako pronalaženje željenih informacija, direktan pristup dokumentima dostupnim u elektronskom obliku, kao i kontakt podaci nadležnih institucija za podnošenje zahteva za pristup informacijama koje nisu dostupne na Internetu.

U gornjem delu svake stranice data je mogućnost jednostavne pretrage baze preko unosa naziva ili dela naziva traženog dokumenta. Pored toga, pretrazi postojećeg sadržaja može se pristupiti i preko izbora opcije “Pretraga” sa liste u gornjem delu stranice, u okviru koje se može odabrati jedan od četiri osnovna tipa pretrage: “Napredna pretraga”, “Pretraga po mapama”, “Indeks dokumenata” ili “Indeks institucija”. Korišćenjem opcije “Napredna pretraga”, baza podataka se može pretraživati izborom tipa traženog dokumenta (npr. da li je u pitanju zakon, studija, itd.), oblasti kojom se dati dokument bavi (npr. biodiverzitet, kvalitet vazduha, klimatske promene, itd.), nadležne institucije i dr. Izborom opcije “Pretraga po mapama”, korisnici mogu pristupiti interaktivnim mapama koje prikazuju opštinske uprave, gradove, veća zaštićena područja i najznačajnije privredne subjekte na području Srbije, pa se traženom dokumentu može pristupiti preko izbora željene institucije. Sličan sistem pretrage predstavlja i “Indeks institucija”, gde je data lista svih institucija i organizacija koje poseduju informacije od značaja za oblast životne sredine, poređanih po azbučnom redu. “Indeks dokumenata” predstavlja listu svih dokumenata unetih u bazu.

Ukoliko je traženi dokument već dostupan na Internetu, korisnici mu mogu direktno pristupiti, a ukoliko nije, ponuđeni su kontakt podaci nadležne institucije kojoj se građani mogu obratiti za pristup traženom dokumentu, kao i odgovorno lice u datoj instituciji. Korisnici mogu direktno preuzeti i univerzalni formular za podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja (link za formular je ponuđen na desnoj strani svake stranice). Ukoliko nadležna institucija uskrati pristup traženom dokumentu, građani mogu podneti žalbu na datu odluku Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Podaci o nadležnosti i ovlašćenjima Poverenika, opis procedure podnošenja žalbe, kao i preuzimanje formulara za podnošenje žalbe, nalaze se na stranici kojoj se može pristupiti izborom opcije “Poverenik” sa liste u gornjem delu stranice.

Dokumenta

Arhuska konvencija – Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine
preuzmite dokument

Strategija za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija ("Službeni glasnik RS", broj 103/11)
preuzmite dokument

Direktiva 2003/4/EC Evropskog Parlamenta i Saveta od 28. Januara 2003. godine o dostupnosti javnosti informacija o životnoj sredini
preuzmite dokument

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS" br. 120/04 i 54/07)
preuzmite dokument