Pretraga dokumenata

Unesite naziv željenog dokumenta ili deo naziva.
Pretražite bazu.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Ministarstvо zaštite životne sredine Republike Srbije

Agencija za zaštitu životne sredine

Ažuriranje Ekoregistra

COBISS - Virtuelna biblioteka Srbije

Baza podataka Republičkog zavoda za statistiku

RHMZ - aktuelni hidrometeorološki podaci na području Srbije

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Imaš pravo da znaš! - Vodič za učenike srednjih škola o pravu na slobodan pristup informacijama

Napredna pretraga

Na ovoj stranici je data mogućnost kompleksnijeg pretraživanja baze podataka, putem izbora tipa traženog dokumenta (npr. da li je u pitanju zakon, studija, itd.), oblasti kojom se dati dokument bavi (npr. biodiverzitet, kvalitet vazduha, klimatske promene, itd.), jezika, nadležne institucije, ključnih reči i dr. Nadležne institucije su radi lakšeg korišćenja klasifikovane u pet osnovnih kategorija: 1) ministarstva, zavodi, agencije, instituti, muzeji i druge državne institucije; 2) gradske i opštinske institucije; 3) zaštićena prirodna dobra; 4) privredni subjekti; 5) udruženja građana. Pretraga se po želji može vršiti izborom jednog ili više ponuđenih kriterijuma pretrage, a kao rezultat pretrage će biti prikazana lista svih dokumenata koji ispunjavaju odabrane kriterijume.