Pretraga dokumenata

Unesite naziv željenog dokumenta ili deo naziva.
Pretražite bazu.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Ministarstvо zaštite životne sredine Republike Srbije

Agencija za zaštitu životne sredine

Ažuriranje Ekoregistra

COBISS - Virtuelna biblioteka Srbije

Baza podataka Republičkog zavoda za statistiku

RHMZ - aktuelni hidrometeorološki podaci na području Srbije

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Imaš pravo da znaš! - Vodič za učenike srednjih škola o pravu na slobodan pristup informacijama

O projektu

Projekat izrade Ekoregistra, nacionalnog metaregistra za informacije o životnoj sredini

U cilju sprovođenja Strategije za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija („Službeni glasnik RS”, broj 103/11), Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije i Agencija za zaštitu životne sredine su uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) pokrenuli projekat izrade Ekoregistra, odnosno Nacionalnog metaregistra za informacije o životnoj sredini. Projekat je sproveden tokom 2012 godine. Ekoregistar predstavlja bazu podataka u elektronskom obliku i portal ka postojećim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti životne sredine koji su dostupni na Internetu. Ekoregistar sadrži, između ostalog, informacije o životnoj sredini u posedu nadležnih ministarstava i državnih institucija, opštinskih i gradskih uprava za životnu sredinu, zaštićenih prirodnih dobara i upravljača, kao i dostupne podatke o stanju svih medijuma životne sredine (stepenu zagađenja vazduha, vode i zemljišta), otpadu, zagađivačima, flori i fauni i dr.
Osnovni cilj izrade Ekoregistra je da se javnosti omogući lak, brz i jednostavan pristup informacijama o životnoj sredini, i unapredi opšta dostupnost informacija iz ove oblasti širokoj javnosti. Po pitanju informacija koje nisu dostupne u elektronskom ili drugom obliku, Ekoregistar sadrži informacije o institucijama koje su nadležne za njihovo publikovanje, daje prikaz kontakt podataka nadležnih osoba u datoj instituciji, kao i opis procedure za podnošenje zahteva za pristup željenoj informaciji ili dokumentu.

 

Tim za izradu Ekoregistra:

 • Ivan Jarić
 • Marija Smederevac-Lalić
 • Nada Ćosić
 • Nenad Jakovljević (Web Factory), web developer

 

Ostali učesnici projekta:

 • Tina Janjatović, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije
 • Dejan Lekić, Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije
 • Milenko Jovanović, Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije
 • Elizabeta Radulović, Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije
 • Olivera Zurovac-Kuzman, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) – Misija za Srbiju

 

Značajan doprinos sprovođenju projekta takođe su dali i:

 • Ljubinka Kaluđerović, Stalna konferencija gradova i opština
 • Maja Radosavljević, Zavod za zaštitu prirode Srbije