Претрага докумената

Унесите назив жељеног документа или део назива.
Претражите базу.

Екорегистар
Екорегистар, односно Национални метарегистар за информације о животној средини, представља базу података и портал ка постојећим базама и документима са информацијама из области животне средине, успостављен са циљем да се јавности омогући лак, брз и једноставан приступ информацијама о животној средини и унапреди општа доступност информација из ове области широкој јавности. Пројекат израде Екорегистра је спроведен од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије и Агенције за заштиту животне средине, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС).

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Министарствo заштите животне средине Републике Србије

Агенција за заштиту животне средине

Ажурирање Екорегистра

COBISS - Виртуелна библиотека Србије

База података Републичког завода за статистику

РХМЗ - актуелни хидрометеоролошки подаци на подручју Србије

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Имаш право да знаш! - Водич за ученике средњих школа о праву на слободан приступ информацијама

Екорегистар

Поштовани корисници, Интернет презентација која се налази пред Вама осмишљена је као електронска база података о доступним подацима и документима из области животне средине у поседу различитих институција и организација. Путем разичитих интерактивних система претраге, корисницима је омогућено лако проналажење жељених информација, директан приступ документима доступним у електронском облику, као и контакт подаци надлежних институција за подношење захтева за приступ информацијама које нису доступне на Интернету.

У горњем делу сваке странице дата је могућност једноставне претраге базе преко уноса назива или дела назива траженог документа. Поред тога, претрази постојећег садржаја може се приступити и преко избора опције “Претрага” са листе у горњем делу странице, у оквиру које се може одабрати један од четири основна типа претраге: “Напредна претрага”, “Претрага по мапама”, “Индекс докумената” или “Индекс институција”. Коришћењем опције “Напредна претрага”, база података се може претраживати избором типа траженог документа (нпр. да ли је у питању закон, студија, итд.), области којом се дати документ бави (нпр. биодиверзитет, квалитет ваздуха, климатске промене, итд.), надлежне институције и др. Избором опције “Претрага по мапама”, корисници могу приступити интерактивним мапама које приказују општинске управе, градове, већа заштићена подручја и најзначајније привредне субјекте на подручју Србије, па се траженом документу може приступити преко избора жељене институције. Сличан систем претраге представља и “Индекс институција”, где је дата листа свих институција и организација које поседују информације од значаја за област животне средине, поређаних по азбучном реду. “Индекс докумената” представља листу свих докумената унетих у базу.

Уколико је тражени документ већ доступан на Интернету, корисници му могу директно приступити, а уколико није, понуђени су контакт подаци надлежне институције којој се грађани могу обратити за приступ траженом документу, као и одговорно лице у датој институцији. Корисници могу директно преузети и универзални формулар за подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја (линк за формулар је понуђен на десној страни сваке странице). Уколико надлежна институција ускрати приступ траженом документу, грађани могу поднети жалбу на дату одлуку Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Подаци о надлежности и овлашћењима Повереника, опис процедуре подношења жалбе, као и преузимање формулара за подношење жалбе, налазе се на страници којој се може приступити избором опције “Повереник” са листе у горњем делу странице.

Документа

Архуска конвенција – Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине
преузмите документ

Стратегија за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине – Архуска конвенција ("Службени гласник РС", број 103/11)
преузмите документ

Директива 2003/4/ EC Европског Парламента и Савета од 28. Јануара 2003. године о доступности јавности информација о животној средини
преузмите документ

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр. 120/04 и 54/07)
преузмите документ