Pretraga dokumenata

Unesite naziv željenog dokumenta ili deo naziva.
Pretražite bazu.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Ministarstvо zaštite životne sredine Republike Srbije

Agencija za zaštitu životne sredine

Ažuriranje Ekoregistra

COBISS - Virtuelna biblioteka Srbije

Baza podataka Republičkog zavoda za statistiku

RHMZ - aktuelni hidrometeorološki podaci na području Srbije

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Imaš pravo da znaš! - Vodič za učenike srednjih škola o pravu na slobodan pristup informacijama

Predlog za izmenu institucije u bazu registra

Na ovoj stranici možete dati predlog za izmenu postojeće institucije u Ekoregistar. Podaci za sve predložene izmene institucije biće razmotreni od strane nadležnih lica pre unosa u Ekoregistar.

Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

Adresa: Jovana Rajića 5-D, 11000 Beograd,

Telefon: +381 (0)11 3225 139

Faks: +381 (0)11 2836 926

Nadležno lice u instituciji

Izvršni direktor sa ovlašćenjem za zastupanje i PredsednikUkucajte broj